Sunday, February 22, 2009
i love like adore crazy BUNKFACE! u are rock.i love the vocalist! sam u hot!band aku gle babi sampai mati..ble la aku dapat jumpa bunkface face to face.i hopeless!

yuna ur my sis! i like ur foice gler babi!tapi i tak penah lagi pergi lagi performance .i hope for 1 day..love you la

1 comment: